С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

От днес, 09.10.2017г. /понеделник/ започва подмяна на водопроводната мрежа на улица "Освобождение", село Костенец.