С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме жителите на град Костенец, че поради запушване на трасето на главния водопровод над Водопада, Вили Костенец, притокът на питейна вода е силно ограничен. Аварийният екип на Вик - Костенец работи по отстраняване на аварията. Надяваме се до ранния следобед на 05.12.2017 г., да бъде възстановено водоподаването към град Костенец.