Пазарни консултации СМР по проект "Подобряване материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Костенец"