Решение №25 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет - Костенец, проведено на 20.12.2019 г.