"Технически инвестиционен проект за „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“

Решение - 2016-12-07 09:35:15 +0300

Обявление - 2016-12-07 09:37:51 +0300

Документация - 2016-12-07 09:40:11 +0300

Разяснение 1 - 2016-12-22 09:47:48 +0300

Протокол 1 - 2017-01-13 13:02:15 +0300

Протокол 2 - 2017-03-01 10:58:52 +0300

Съобщение за отваряне на ценови предложения - 2017-03-01 11:02:23 +0300

Протокол 3 - 2017-03-08 12:30:15 +0300

Решение за определяне на изпълнител - 2017-03-14 14:10:21 +0300

Договор - 2017-04-20 11:21:36 +0300