П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра - 2"