ПС „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”

Документация - 2019-07-30 15:19:30 +0300

Обявление - 2019-07-30 15:21:12 +0300

Образци - 2019-07-30 15:22:19 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2019-07-30 15:22:59 +0300

Решение - 2019-07-30 15:24:05 +0300

Решение за изменение - 2019-08-02 16:58:33 +0300

Протокол 1 - 2019-08-22 15:50:27 +0300

Покана - 2019-08-26 13:01:42 +0300

Доклад - 2019-08-30 14:41:29 +0300

Протокол 22019-08-30 14:43:49 +0300

Протокол 32019-08-30 14:45:20 +0300

Решение за изпълнител2019-08-30 14:45:58 +0300

Обявление - 2019-09-27 14:37:59 +0300