П"Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец"