ОП "Борсова сделка за доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Костенец"