ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобила нуждите на община Костенец"