ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобила нуждите на община Костенец"

Решение - 2018-04-16 15:02:12 +0300

Обявление - 2018-04-16 15:05:18 +0300

Документация - 2018-04-16 15:08:24 +0300

Образци - 2018-04-16 15:10:54 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2018-04-16 15:13:14 +0300

Протокол 1 - 2018-05-28 16:21:36 +0300

Покана - 2018-06-25 13:48:31 +0300

Протокол 2 - 2018-06-25 13:49:39 +0300

Решение - 2018-06-29 13:25:38 +0300

Протокол 3 - 2018-06-29 13:28:30 +0300

Доклад комисия - 2018-06-29 13:31:52 +0300

Обявление възложена поръчка - 2018-07-27 16:50:02 +0300