ОП "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час”