ОП "Доставка на автомобилни горива за нуждите на община Костенец"

Решение - 2018-01-17 11:01:21 +0300

Обявление - 2018-01-17 11:03:11 +0300

Документация - 2018-01-17 11:06:47 +0300

Образци на документи - 2018-01-17 11:09:08 +0300

Протокол 1 - 2018-02-26 10:26:15 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2018-02-26 10:29:34 +0300

Съобщение Жребий - 2018-03-12 13:42:51 +0300

Протокол 2 - 2018-03-12 13:45:17 +0300

Решение - 2018-03-22 10:20:21 +0300

Доклад комисия - 2018-03-22 10:22:54 +0300

Протокол 3 - 2018-03-22 10:25:02 +0300

Обявление за възложена поръчка - 2018-04-26 11:16:24 +0300