ОП"Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" - II

Решение - 2017-09-26 22:51:58 +0300

Обявление - 2017-09-26 22:53:21 +0300

Документация - 2017-09-26 22:56:03 +0300

Техническа спецификация - 2017-09-26 22:57:43 +0300

Обобщено - 2017-09-26 22:59:17 +0300

Разяснение по документация 1 - 2017-10-16 11:10:15 +0300

Протокол 1 - 2017-11-01 13:17:52 +0300

Протокол 2 - 2017-11-10 11:45:57 +0300

Покана отваряне на цени - 2017-11-10 11:47:47 +0300

Протокол 3 - 2017-11-16 14:24:21 +0300

Доклад комисия - 2017-11-16 14:27:41 +0300

Решение - 2017-11-16 14:32:52 +0300

Обявление за възложена поръчка - 2018-01-02 19:45:25 +0300

Договор - 2018-01-11 11:03:13 +0300