ОП "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец"

Решение - 2018-04-16 15:18:12 +0300

Обявление - 2018-04-16 15:21:18 +0300

Документация - 2018-04-16 15:24:24 +0300

Образци - 2018-04-16 15:29:54 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2018-04-16 15:32:14 +0300

Протокол 1 - 2018-05-28 16:11:22 +0300

Решение прекратяване - 2018-05-28 16:16:28 +0300

Покана - 2018-06-26 13:54:02 +0300

Протокол 2 - 2018-06-26 13:57:50 +0300

Доклад комисия - 2018-07-02 15:39:40 +0300

Протокол 3 - 2018-07-02 15:40:39 +0300

Решение 2 - 2018-07-02 15:41:48 +0300

Обявление възложена поръчка - 2018-08-29 13:07:02 +0300