ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община КОСТЕНЕЦ“

Решение - 2017-11-27 16:01:27 +0300

Обявление - 2017-11-27 16:04:38 +0300

Документация - 2017-11-27 16:08:42 +0300

Протокол 1 - 2018-01-04 13:45:18 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2018-01-04 13:48:52 +0300

Протокол 2 - 2018-01-10 08:00:12 +0300

Доклад комисия - 2018-01-10 08:02:42 +0300

Решение - 2018-01-10 08:05:37 +0300

Обявление възложена поръчка - 2018-02-08 15:35:17 +0300

Договор - 2018-03-05 11:01:23 +0300