ОП" Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час" - II

Решение - 2017-09-26 21:40:22 +0300

Обявление - 2017-09-26 21:42:42 +0300

Документация - 2017-09-26 21:45:13 +0300

Техническа спецификация - 2017-09-26 21:47:53 +0300

Покана за отваряне на ценови оферти - 2017-10-30 13:45:21 +0300

Протокол 1 - 2017-10-30 13:48:37 +0300

Протокол 2 - 2017-11-06 10:45:15 +0300

Решение - 2017-11-06 10:47:32 +0300

Доклад комисия - 2017-11-06 10:51:56 +0300

Обявление Договор - 2017-12-04 13:13:26 +0300

Договор - 2017-12-14 14:30:29 +0300

Ценово предложение - 2017-12-14 14:33:02 +0300

Техническо предложение - 2017-12-14 14:38:01 +0300