ОП "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000"

Решение - 2018-04-19 11:10:12 +0300

Обявление - 2018-04-19 11:13:47 +0300

Техническа спецификация - 2018-04-19 11:15:27 +0300

КСС - 2018-04-19 11:18:34 +0300

Методика за оценка - 2018-04-19 11:21:54 +0300

Указания за участие - 2018-04-19 11:24:08 +0300

Образци - 2018-04-19 11:28:43 +0300

Образец 1 ЕЕДОП - 2018-04-19 11:31:35 +0300

Технически проект път - 2018-04-19 13:18:54 +0300

Разяснение 1 - 2018-05-07 17:29:23 +0300

Разяснение 2 - 2018-05-14 13:02:10 +0300

Разяснение 3 - 2018-05-21 09:11:47 +0300

Протокол 1 - 2018-07-19 11:28:36 +0300

Съобщение за отваряне на цени - 2018-08-16 09:14:50 +0300

Протокол 2 - 2018-08-22 13:22:49 +0300

Протокол 3 - 2018-08-27 08:57:59 +0300

Доклад - 2018-08-27 08:59:30 +0300

Решение класиране - 2018-08-27 09:02:48 +0300

Съобщение удължаване срок оферта - 2019-03-07 08:07:01 +0300

Обявление договор - 2019-17-04 14:13:40 +0300