ОП „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец" ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец" ЕООД"