ОП „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец" ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец" ЕООД"

Решение - 2017-09-27 13:10:12 +0300

Обявление - 2017-09-27 13:13:51 +0300

Документация - 2017-09-27 13:16:27 +0300

Техническа спецификация - 2017-09-27 13:19:38 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2017-11-03 08:29:17 +0300

Протокол 1 - 2017-11-03 09:05:34 +0300

Протокол 2 - 2017-11-08 16:09:32 +0300

Доклад комисия - 2017-11-08 16:11:52 +0300

Решение - 2017-11-08 16:14:37 +0300

Обявление Договор - 2017-12-04 13:09:27 +0300

Договор - 2017-12-21 11:18:43 +0300

Ценово предложение - 2017-12-21 11:22:59 +0300

Техническо предложение - 2017-12-21 11:25:45 +0300