ОП „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец"

Решение - 2018-03-15 08:14:52 +0300

Обявление - 2018-03-15 08:17:31 +0300

Документация - 2018-03-15 08:19:43 +0300

Образци - 2018-03-15 08:21:21 +0300

Техническо задание и КС - 2018-03-15 08:24:34 +0300

Разяснение 1 - 2018-03-19 13:35:17 +0300

Графична част към Разяснение 1 - 2018-03-19 13:38:29 +0300

Разяснение 2 - 2018-03-23 15:57:18 +0300

Разяснение 3 - 2018-03-30 12:20:51 +0300

КСС - 2018-03-30 12:24:38 +0300

Разяснение 4 - 2018-04-02 15:30:18 +0300

Покана отваряне цени - 2018-05-14 15:35:11 +0300

Протокол 1 - 2018-05-14 15:36:13 +0300

Решение - 2018-05-18 16:43:24 +0300

Протокол - 2018-05-18 16:45:25 +0300

Доклад - 2018-05-18 16:50:01 +0300

Обявление възложена поръчка - 2018-06-29 16:55:19 +0300