ОП „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец” по три обособени позиции“

Обявление - 2017-03-10 13:20:22 +0300

Решение - 2017-03-10 13:23:12 +0300

Документация - 2017-03-10 13:26:41 +0300

Техническо задание и КС - 2017-03-10 13:29:05 +0300

Документация, коригирана с Решение № РД-04-185 от 20.03.2017 г. - 2017-03-20 16:31:15 +0300

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълниение информация - 2017-03-20 16:33:47 +0300

Съобщение отваряне ценови оферти - 2017-05-15 18:20:21 +0300

Протокол 1 - 2017-05-15 18:22:54 +0300

Протокол 2 - 2017-05-22 16:02:12 +0300

Решение изпълнител  - 2017-05-22 16:05:05 +0300

Доклад на Комисията - 2017-05-22 16:08:47 +0300

Договор по обособена позиция 2 - 2017-07-19 10:10:01 +0300

Техническо предложение по обособена позиция 2 - 2017-07-19 10:13:11 +0300

Ценово предложение по обособена позиция 2 - 2017-07-19 10:16:58 +0300

Договор по обособена позиция 1 - 2017-08-01 15:59:01 +0300

Техническо предложение по обособена позиция 1 - 2017-08-01 16:01:58 +0300

Ценово предложение по обособена позиция 1 - 2017-08-01 16:05:10 +0300

Договор по обособена позиция 3 - 2017-08-01 16:10:23 +0300

Техническо предложение по обособена позиция 3 - 2017-08-01 16:14:11 +0300

Ценово предложение по обособена позиция 3 - 2017-08-01 16:18:44 +0300

Обявление за възлагане - 2017-09-01 15:47:52 +0300