ОП "Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец"

Обявление - 2018-04-10 13:50:48 +0300

Решение - 2018-04-10 13:52:29 +0300

Образци - 2018-04-10 13:54:18 +0300

Указания - 2018-04-10 13:57:05 +0300

Техническа спецификация - 2018-04-10 13:59:14 +0300

Методика за оценка - 2018-04-10 14:02:57 +0300

Техническа документация - 2018-04-10 15:18:24 +0300

Приложение 5 ЕЕДОП - 2018-04-12 12:30:18 +0300

Решение за изменение - 2018-04-24 16:32:52 +0300

Приложение 5 ЕЕДОП 2 - 2018-05-18 13:28:29 +0300

Решение за изменение 2 - 2018-05-18 13:29:50 +0300

Протокол 1 - 2018-06-14 11:02:38 +0300

Съобщение - 2018-07-18 14:26:50 +0300

Доклад - 2018-07-26 13:30:01 +0300

Протокол 2 - 2018-07-26 13:31:32 +0300

Протокол 3 - 2018-07-26 13:33:12 +0300

Решение класиране - 2018-07-26 13:33:58 +0300

Обявление възложена поръчка - 2018-10-17 09:33:19 +0300