ОП "Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец"

Обявление - 2018-04-10 13:50:48 +0300

Решение - 2018-04-10 13:52:29 +0300

Образци - 2018-04-10 13:54:18 +0300

Указания - 2018-04-10 13:57:05 +0300

Техническа спецификация - 2018-04-10 13:59:14 +0300

Методика за оценка - 2018-04-10 14:02:57 +0300

Техническа документация - 2018-04-10 15:18:24 +0300

Приложение 5 ЕЕДОП - 2018-04-12 12:30:18 +0300

Решение за изменение - 2018-04-24 16:32:52 +0300