ОП "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НАПРАВА НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ С ПРОЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Решение - 2016-09-29 16:22:15 +0300

Обявление - 2016-09-29 16:25:42 +0300

Документация - 2016-09-29 16:28:23 +0300

Съобщение до средствата за масово осведомяване - 2016-09-29 16:31:54 +0300

Разяснение 1 - 2016-10-24 15:58:12 +0300

Протокол 1 - 2016-11-16 16:30:21 +0300

Протокол 2 - 2016-12-05 16:15:22 +0300

Съобщение - 2016-12-05 16:18:31 +0300

Протокол 3 - 2016-12-13 14:00:20 +0300

Решение определяне на изпълнител - 2016-12-14 10:20:12 +0300

Договор по обособена позиция 1 - 2017-02-20 11:00:02 +0300

Договор по обособена позиция 2 - 2017-02-20 11:03:59 +0300