ОП „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане "Чавча" и "Крайна" до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец"

Обявление - 2018-04-10 13:00:15 +0300

Решение 1 - 2018-04-10 13:02:47 +0300

Документация - 2018-04-10 13:05:18 +0300

Образци - 2018-04-10 13:08:24 +0300

СМР Главен водопровод - 2018-04-10 13:11:34 +0300

КС конструктивен - 2018-04-10 13:13:26 +0300

Техническа документация - Главен водопровод - 2018-04-10 15:12:24 +0300

КС Водоснабдяване - 2018-04-11 15:40:12 +0300

Приложение 2 ЕЕДОП - 2018-04-12 12:57:47 +0300

Разяснение СМР водопроводи 1 - 2018-05-04 12:05:12 +0300

Разяснение СМР водопроводи 2 - 2018-05-04 12:08:33 +0300

КС Конструктивна - 2018-05-04 12:12:41 +0300

Протокол 1 - 2018-06-04 13:27:57 +0300

Покана - 2018-06-04 13:30:02 +0300

Решение 2 - 2018-06-12 09:45:19 +0300

Протокол 2 - 2018-06-12 09:48:10 +0300

Доклад - 2018-06-12 09:55:28 +0300

Решение окончателно - 2018-10-18 15:53:48 +0300

Протокол окончателен - 2018-10-18 15:56:11 +0300

Доклад окончателен - 2018-10-18 15:57:41 +0300

Обявление възложена поръчка - 2019-02-13 14:13:59 +0300