ОП „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане "Чавча" и "Крайна" до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец"

Обявление - 2018-04-10 13:00:15 +0300

Решение - 2018-04-10 13:02:47 +0300

Документация - 2018-04-10 13:05:18 +0300

Образци - 2018-04-10 13:08:24 +0300

СМР Главен водопровод - 2018-04-10 13:11:34 +0300

КС конструктивен - 2018-04-10 13:13:26 +0300

Техническа документация - Главен водопровод - 2018-04-10 15:12:24 +0300

КС Водоснабдяване - 2018-04-11 15:40:12 +0300

Приложение 2 ЕЕДОП - 2018-04-12 12:57:47 +0300