ОП "Упражняване на строителен надзор по време на строителство"