ОП "Упражняване на строителен надзор по време на строителство"

Решение - 2018-04-13 11:32:12 +0300

Обявление - 2018-04-13 11:34:31 +0300

Документация - 2018-04-13 11:37:42 +0300

Образци - 2018-04-13 11:40:27 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2018-04-13 11:43:41 +0300

Решение за изменение - 2018-04-13 15:11:21 +0300

Технически проект път SFO1370 - 2018-04-13 19:28:12 +0300

Технически проект Училище - 2018-04-13 19:31:24 +0300

Разяснение 1 - 2018-04-27 16:20:17 +0300

Протокол 1 - 2018-05-21 13:34:28 +0300

Покана отваряне цени - 2018-06-14 13:00:54 +0300

Протокол 2 - 2018-06-14 13:03:52 +0300

Протокол 3 - 2018-06-25 16:01:30 +0300

Протокол 4 - 2018-07-27 07:52:45 +0300

Доклад комисия - 2018-07-27 07:54:20 +0300

Решение класиране - 2018-07-27 07:55:48 +0300

Обявление възложена поръчка - 2018-08-29 13:18:39 +0300