П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"