ПС "Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор"

Решение - 2018-05-03 15:20:14 +0300

Обявление - 2018-05-03 15:23:54 +0300

Документация - 2018-05-03 15:25:31 +0300

Техническо задание водопровод - 2018-05-03 15:27:23 +0300

Техническо задание сметище - 2018-05-03 15:30:53 +0300

Техническо задание мост - 2018-05-03 15:33:05 +0300

Образци - 2018-05-03 15:35:52 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2018-05-03 15:38:43 +0300

Разяснение 1 - 2018-05-16 10:53:02 +0300

Разяснение 2 - 2018-05-16 10:56:59 +0300

Протокол 1 - 2018-06-11 15:09:18 +0300

Решение прекратяване - 2018-06-11 15:11:24 +0300