ПС „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“

 
 
Образци - 2019-09-25 16:39:06 +0300
 
Проект на договор - 2019-09-25 16:39:49 +0300
 
Указания - 2019-09-25 16:40:50 +0300
 
Обявление - 2019-09-25 16:41:28 +0300

Образец №2 ЕЕДОП - 2019-09-25 16:44:30 +0300
 
Решение - 2019-09-25 16:45:01 +0300
 
Протокол 1 - 2019-10-31 10:13:45 +0300
 
Покана - 2019-12-10 08:05:05 +0300
 
Протокол 2 - 2020-01-31 11:35:57 +0300
 
Протокол 3 - 2020-01-31 11:36:48 +0300
 
Решение - 2020-01-31 11:38:01 +0300