ПС „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Ст. Караджа", гр. Костенец“

Съдържание на документацията - 2019-09-25 16:20:47 +0300

Техническа спецификация - 2019-09-25 16:21:11 +0300

Образци - 2019-09-25 16:21:57 +0300

Проект на договор - 2019-09-25 16:22:38 +0300

Указания - 2019-09-25 16:24:50 +0300

Обявление - 2019-09-25 16:25:17 +0300

Образец №2 ЕЕДОП - 2019-09-25 16:26:05 +0300

Решение - 2019-09-25 16:27:04 +0300

Протокол 1 - 2019-10-31 10:15:42 +0300

Покана - 2019-12-10 08:09:40 +0300

Протокол 2 - 2020-01-31 11:39:45 +0300

Протокол 3 - 2020-01-31 11:41:30 +0300

Решение - 2020-01-31 11:43:13 +0300

Обявление възложена поръчка - 2020-02-04 14:57:02 +0300