ОП „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“

Обявление - 2019-05-09 15:59:17 +0300

Образец 2 - 2019-05-09 16:00:26 +0300

Образец 5.1 - 2019-05-09 16:01:19 +0300

Образец 5.1 - 2019-05-09 16:01:52 +0300

Образци - 2019-05-09 16:02:03 +0300

Приложение 2 - 2019-05-09 16:02:25 +0300

Приложение 3 - 2019-05-09 16:03:38 +0300

Решение - 2019-05-09 16:05:57 +0300

Техническа спецификация - 2019-05-09 16:08:33 +0300

Техническа документация - 2019-05-09 16:09:09 +0300

Указания - 2019-05-09 16:10:16 +0300

Решение промяна - 2019-05-31 09:27:39 +0300

Съобщение за отваряне на цени - 2019-08-12 11:16:22 +0300

Протокол 1 - 2019-08-29 07:58:02 +0300

Протокол 22019-08-29 07:58:52 +0300

Решение за изпълнител2019-08-29 07:59:45 +0300

Доклад2019-08-29 08:00:09 +0300

График2019-08-29 08:01:17 +0300