ПС „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в гр. Костенец”