Постоянни комисии

Комисия по икономика, бюджет и финанси.
Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
Комисия по здравеопазване и социална политика.
Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм.
Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост.
Комисия по еврофондове, проекти.
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

 

1. Комисия по икономика, бюджет и финанси:

  1.1. 

  1.2. 

  1.3. 

  1.4.  

  1.5. 

 

2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда:

   2.1. 

   2.2. 

   2.3. 

   2.4. 

   2.5. 

 

3. Комисия по здравеопазване и социална политика:

   3.1. 

   3.2.  

   3.3. 

   3.4. 

   3.5. 

 

4. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и   туризъм:

   4.1.     

   4.2. 

   4.3  

   4.4. 

   4.5. 

 

5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост:

   5.1. 

   5.2. 

   5.3. 

   5.4. 

   5.5. 

 

6. Комисия по еврофондове, проекти:

   6.1. 

   6.2. 

   6.3. 

   6.4. 

   6.5. 

 

7. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

   7.1. 

   7.2. 

   7.3. 

   7.4. 

   7.5.