Образование

В общината функционират три основни, едно средно и едно професионално училище, както и три детски градини. Те разполагат с много добри условия и персонал подготвен, за предоставяне на качествено модерно обучение на децата и учениците от общината и околните градове.
Детски градини и училища: брой на паралелки и групи; брой на заетия персонал – 2005г.

Име:

Брой паралелки

Персонал (педагогически и непедагогически)

СОУ “Св. Климент Охридски”

28

63

ОУ “Константин Костенечки”

16

33

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

16

36

ОУ “Христо Смирненски”

8

15

ПГ “Г.С. Раковски”

8

30

ОДЗ “Радост”

1 – яслена,3 – гадински

15

ОДЗ “Звънче”

1 – яслена,5 – градински

25

ОДЗ “Здравец”

1 яслена,5 градински

24

ОБЩО:

Групи 16,Паралелки 69

241

 

Общ брой деца, посещаващи детските градини и ученици на територията на община Костенец 1 923. Общ брой на учителите, работещи в общината – 164.
СОУ “Св. Климент Охридски” обучава ученици по следните профили и професии:

С прием след 7-ми клас
 - Природоматематически профил, с профилиращи предмети: химия, биология, математика, информатика, география и интензивно изучаване на английски език

С прием след 8-ми клас
- Природоматематически профил, с профилиращи предмети химия, биология и география
- Технологичен профил – стопански мениджмънт, с профилиращи предмети – информационни технологии, география и икономика
Професионални паралелки с придобиване на втора професионално-квалификационна степен “Организатор на среден и дребен бизнес”
Професиона гимназия “Г. С. Раковски” предлага ежегоден прием по следните направления и професии:
Направление Електротехника и електроника; Професия: Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения, специалност: хладилна техника;
Направление Машиностроене;Професии: 1. Оператор на металорежещи машини, специалност: стругар; 2. Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения, специалности: а)разкрояващи и шевни машини и б)металорежещи машини;
Направление Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия; Професии: 1. Моделиер – технолог на облекло, специалност: конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; 2. Оператор в производството на облекло, специалност: Оператор в производството на облекло от текстил.