Пазарни консултации СМР и доставка на оборудване по проект за ремонт и реконструкция на площадки за игра и отдих в с.Костенец кв.47 и гр.Костенец кв.70

Образец 1 - 2018-06-29 15:38:43 +0300

Образец 2 - 2018-06-29 15:41:33 +0300

Образец 3 - 2018-06-29 15:42:28 +0300

Образец 4 - 2018-06-29 15:45:41 +0300

Образец 5 - 2018-06-29 15:46:09 +0300

Образец 6 - 2018-06-29 15:47:30 +0300

Образец 7 - 2018-06-29 15:50:57 +0300

Уведомление за събиране на оферти - 2018-06-29 15:54:06 +0300

Получени оферти - 2018-07-12 18:15:39 +0300

Решение № РД-04-313/10.07.2018 г.2018-07-12 18:18:47 +0300