Пазарни консултации за СМР и доставка на оборудване по проект за благоустрояване на ЦГЧ на гр.Костенец, гр.Момин проход и с.Костенец

Образец 1 - 2018-06-29 20:21:57 +0300

Образец 2 - 2018-06-29 20:22:34 +0300

Образец 3 - 2018-06-29 20:24:33 +0300

Образец 4 - 2018-06-29 20:26:01 +0300

Образец 5 - 2018-06-29 20:26:59 +0300

Образец 6 - 2018-06-29 20:27:36 +0300

Образец 7 - 2018-06-29 20:28:44 +0300

Образец 8 - 2018-06-29 20:29:03 +0300

Образец 9 - 2018-06-29 20:29:53 +0300

Образец 10 - 2018-06-29 20:31:10+0300

Уведомление за събиране на оферти - 2018-06-29 20:33:19 +0300

Получени оферти - 2018-07-12 18:09:10 +0300

Решение №РД-04-312/10.07.2018 г. - 2018-07-12 18:12:19 +0300