П "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на метален мост на ул. „Здравец“ гр. Костенец, с цел организиране движението на МПС и създаване на допълнително пешеходно платно“