ОП „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“

Документация - 2018-07-27 13:19:23 +0300

Обявление - 2018-07-27 13:20:27 +0300

Образци - 2018-07-27 13:23:24 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2018-07-27 13:25:08 +0300

Решение - 2018-07-27 13:26:01 +0300

Техническа спецификация - 2018-07-27 13:29:45 +0300

Технически проекти - 2018-07-27 14:19:04 +0300

Протокол 1 - 2018-09-12 08:01:30 +0300

Протокол 2 - 2019-02-04 10:07:03 +0300

Покана - 2019-02-04 10:09:12 +0300

Протокол 3 - 2019-02-08 09:46:20 +0300