ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“

Документация - 2018-07-27 11:45:30 +0300

Обявление - 2018-07-27 11:47:25 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2018-07-27 11:48:48 +0300

Образци - 2018-07-27 11:49:41 +0300

Приложение 1 Техническа спецификация - 2018-07-27 11:52:38 +0300

Приложение 3 Методика оценка оферти - 2018-07-27 11:55:25 +0300

Решение - 2018-07-27 11:56:11 +0300

Технически проекти - 2018-07-27 14:16:51 +0300