Общинска собственост

Общински имоти подходящи за инвестиции

Имоти подходящи за производствени, търговски и др. дейности:

1. Поземлен Имот с площ от 5400 кв.м., находящ се в с.Горна Василица, махала Гледжова, парцел I, кв.52, ведно с построена в него Масивна сграда – 2 етажа и сутерен (старо училище), Застроена площ 265кв.м., РЗП 795квм. До имота има асфалтов път, водопроводни и електрически инсталации. Имотът ще се продава чрез търг с явно наддаване. Начална цена: 120 627 лева.

2. Поземлен имот, парцел №III, кв. № 14 по плана на с. Очуша, площ - 4000 кв.м.В имота е построена 2-етажна масивна сграда – 248 кв.м.

3. Поземлен имот № II, кв. 41 в гр. Костенец, ул. “Бреза”, площ 8720кв.м. и построената в него масивна сграда /едропанелна конструкция/ – незавършена строителство – груб строеж 1 467 кв.м. – 1 и 2 етажа, височина на етаж – 2,90м, застроена площ - 1 467 кв.м.; разгъната площ - 1 992кв.м. Начална цена – 87 871 лева.Сградата може да се използва за производствени или административни цели

4. Терен в централна градска част - парцел II, квартал 112 и част от парцел Vq “Триъгълника” – За изграждане на Център на търговия и обслужване