Профил на купувача; Процедури по PRAG

Title
П "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2018-07-04 07:43:03
Пазарни консултации за СМР и доставка на оборудване по проект за благоустрояване на ЦГЧ на гр.Костенец, гр.Момин проход и с.Костенец 2018-06-29 20:17:27
Пазарни консултации СМР и доставка на оборудване по проект за ремонт и реконструкция на площадки за игра и отдих в с.Костенец кв.47 и гр.Костенец кв.70 2018-06-29 15:22:45
Пазарни консултации оборудване по проект "Саниране и подмяна на отоплителна инсталация на административна сграда община Костенец" 2018-06-18 17:14:17
ОП „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази в училища и детски градини в община Костенец“ 2018-06-11 15:15:46
ПС "Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" 2018-05-02 12:42:55
ОП "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец" 2018-04-11 14:45:12
ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобила нуждите на община Костенец" 2018-04-11 14:44:02
ОП „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане "Чавча" и "Крайна" до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец" 2018-04-04 14:00:06
ОП "Упражняване на строителен надзор по време на строителство" 2018-03-28 08:34:26

Pages