Профил на купувача.Процедури по PRAG

Title
ОП "Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на обект: „Физкултурен салон към СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.Костенец, ул.”Бреза” №4" 2015-05-19 11:00:20
ОП „Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец“ 2015-05-19 10:58:44
ПП "Упражняване НСН при СМР на противопожарни кули" 2015-04-23 09:43:57
ПП "Упражняване НСН водопровод ул."Рила", гр.Костенец" 2015-04-23 09:42:52
ОП "СМР водопровод ул."Рила", гр.Костенец" 2015-04-23 09:41:38
ОП "Изграждане противопожарни кули" 2015-04-07 14:21:09
ОП "Доставка на горива за служебни автомобили" 2015-04-06 10:56:41
Избор на изпълнител за доставка на автомобил при изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на ДСП чрез закупуване на автомобил за обслужване на потребителите на услугата в община Костенец" 2015-02-24 16:07:14
ОП "Доставка храни 2015" 2015-01-30 08:53:46
ОП "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за сезон 2015/2016 год." 2014-12-03 13:22:24

Pages