Профил на купувача; Процедури по PRAG

Title
ОП "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт покрив, ремонт под и саниране детско отделение за предучилищна възраст на ОДЗ „Звънче" гр. Костенец" 2016-03-16 13:22:23
ОП "Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец" 2016-03-16 13:19:20
ОП „Избор на изпълнител за доставка на втора употреба товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на Община Костенец" 2016-02-26 08:06:15
ОП "Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" 2016-02-22 15:27:53
ОП „Реконструкция на вътрешен и транзитен водопроводи и реконструкция и изграждане на канализация по ул. „Цар Самуил" – Вили Костенец" 2016-02-08 14:24:47
ОП "Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за проект: "Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча" и „Крайна" до напорен резервоар висока и ниска зона гр.Костенец" 2016-02-02 13:24:06
ОП "Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на: "Общински път SFO 1370 /І-8/ Костенец - с.Костенец - лет.Костенец" 2016-01-29 11:05:50
ОП "Доставка на газьол за нуждите на Община Костенец" 2015-08-21 11:09:47
ОП "Избор на изпълнител на СМР по обект ремонт на общински пътища" 2015-07-17 11:20:43
ПП "Проектиране общински обекти" 2015-07-10 14:20:21

Pages