Профил на купувача; Процедури по PRAG

Title
ОП "Проектиране и изграждане укрепително съоръжение път" 2015-07-09 14:46:13
ОП "Избор на изпълнител за изграждане на канализационни мрежи на територията на Община Костенец" 2015-06-11 15:40:20
ОП "Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на Община Костенец" 2015-06-11 15:39:38
ОП "Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на обект: „Физкултурен салон към СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.Костенец, ул.”Бреза” №4" 2015-05-19 11:00:20
ОП „Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец“ 2015-05-19 10:58:44
ПП "Упражняване НСН при СМР на противопожарни кули" 2015-04-23 09:43:57
ПП "Упражняване НСН водопровод ул."Рила", гр.Костенец" 2015-04-23 09:42:52
ОП "СМР водопровод ул."Рила", гр.Костенец" 2015-04-23 09:41:38
ОП "Изграждане противопожарни кули" 2015-04-07 14:21:09
ОП "Доставка на горива за служебни автомобили" 2015-04-06 10:56:41

Pages