Профил на купувача.Процедури по PRAG

Title
ОП "СМР водопровод ул."Рила", гр.Костенец" 2015-04-23 09:41:38
ОП "Изграждане противопожарни кули" 2015-04-07 14:21:09
ОП "Доставка на горива за служебни автомобили" 2015-04-06 10:56:41
Избор на изпълнител за доставка на автомобил при изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на ДСП чрез закупуване на автомобил за обслужване на потребителите на услугата в община Костенец" 2015-02-24 16:07:14
ОП "Доставка храни 2015" 2015-01-30 08:53:46
ОП "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за сезон 2015/2016 год." 2014-12-03 13:22:24
ОП "Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Костенец" 2014-11-28 15:12:12
ОП "Последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 на Община Костенец" 2014-11-05 11:51:56
ОП "Доставка автомобили за нуждите на Община Костенец" 2014-10-28 13:48:28
ОП "Предоставяне на услуги за провеждане на специализирани и екипни обучения и извършване на дейности по информация и публичност по Проект "Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администр. за по-резултатно изпълнение на задължения" 2014-10-24 09:17:48

Pages