Общински вестник

Тук можете да намерите изданията на общинския вестник в електронен формат

Проради забелязани проблеми с отварянето на вестника, моля, запишете файла локално на вашия компютър във формат PDF за безпроблемно визуализаране на всички страници.

Вестник "Костенец Днес" - бр. 1; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 2; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 3; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 4; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 5; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 6; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 7; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 8; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 9; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 10; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.11; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.12; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.13; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.14; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.15; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.16; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.17; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.18; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.19; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.20; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.21; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.22; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.23; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 6; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 7; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 8; 2016 година