Новини

Във връзка със зачестили сигнали, Общинското предприятие „Общински гори и земи в горски фонд” – Костенец уведомява жителите на общината, че не събира предварително каквито и да е суми за доставка на дърва за огрев, както и, че никой от служителите на предприятието не е упълномощаван да извършва такава дейност. Заплащането на дървата за огрев се осъществява веднага след тяхното разтоварване, след предоставяне на превозен билет или само и единствено в касата на Общинското горско предприятие на адрес : гр. Костенец, ул. „Теменуга” № 12.