Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед №РД-04-110/28.03.2019 г. за образуване на избирателни секции - изтегли от тук

Заповед №РД-04-120/04.04.2019 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - изтегли от тук

Избирателни списъци част I - изтегли от тук

Справки по избирателните списъци през Интернет е осигурен на уеб адрес: http://www.grao.bg/elections/

Информация за избирателите - изтегли от тук

Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл.39, ал.1 от ИК) - изтегли от тук

Информация относно определени избирателни секции в община Костенец подходящи за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването - изтегли от тук