Местни избори 2019 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019 г.


ПЪРВИ ТУР 27.10.2019 Г.


Заповед №РД-04-364/23.08.2019 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед №РД-04-385/04.09.2019 г. за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Избирателни списъци - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Списък на кметствата в община Костенец, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства

Информация за избирателите с трайни увреждания

Справки по избирателните списъци през интернет са достъпни на уеб адрес: https://www.grao.bg/elections/

Заповед №РД-04-465/14.10.2019 г. относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Информация за избирателите относно образувана подвижна избирателна секция

Списък на заличените лица (по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс)


ВТОРИ ТУР 03.11.2019 Г.


Избирателни списъци - част I за гласуване в изборите за кмет на кметство на 03 ноември 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Списък на заличените лица (по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс)