ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.01.2012г.