ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09.02.2012г.