ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22.02.2012г.