Секретар

Георги Трайков Янакиев

Дата на раждане: 

14 март 1967 г.

Образование /степен, специалност/: 

Висше, магистър, право.

Професионален опит: 

От 1992 г. до 1993 г.. съдия в Окръжен съд гр. Ямбол.

От 1993 г. до 1997 г. главен юрисконсулт на община Костенец.

От 1997 г. до 1999 г. следовател в Районна следствена служба гр. Ихтиман.

От 1999 г. до 2004 г. адвокат.

От 2004 г. до 2009 г. старши експерт „Общинска собственост” в община Костенец.

От 2009 г. до 2015 г. главен юрисконсулт на община Костенец.

От 2015 г. секретар на община Костенец.

Семейно положение:

Женен, с две деца.