Title
Покана за СМР основен ремонт на кухненски блок на ДСП - Етап 1 2019-09-03 19:13:19
ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2019-08-19 10:41:23
Покана за СМР основен ремонт на кухненски блок на ДСП - Етап 1 2019-08-01 13:10:30
ПС „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” 2019-07-30 11:13:01
ПС „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в гр. Костенец” 2019-06-07 14:26:47
ОП „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“ 2019-05-09 13:35:09
ОП „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица ”Стефан Караджа“ - от ул. ”Цариградско шосе” и ул. ”Перуника”, гр. Костенец“ 2019-05-09 13:32:02
Пазарни консултации, ул. Езерище, с. Костенец 2019-04-09 09:10:18
Пазарни консултации, ул. Ст. Караджа, гр. Костенец 2019-04-09 09:06:15
ОП "Доставка на хигиенно-санитарни и почистващи препарати, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" 2019-03-20 07:49:33

Pages